GEÇİM KAYNAKLARI

images/articles/categories/large/gecim.jpg

İlçenin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Hayvancılığın yoğun yapılması nedeni ile çayırotu üretimi başta olup, buğday, arpa, fig, korunga ve patates üretilmektedir.

 

Tabii imkanlar ve mera varlığı itibari ile ilçe hayvancılığa elverişli bir potansiyele sahiptir. Başta büyükbaş hayvancılığı daha sonra küçükbaş hayvancılığı ikinci sıradadır. Özellikle köylerde küçükbaş hayvancılığı oldukça fazladır.

 

Hayvancılık kırsal kesimde yaşayan halkın esas gelir kaynağıdır, çünkü ekonomik şartları ağır değildir. Meraların genişliği, otun bolluğu halkı hayvancılığa yöneltmiştir.

 

İlçe merkezinde ve köylerde sığır sütü üretimi, koyun sütü üretimi, üreticiler tarafından peynir, yoğurt, tereyağı gibi yan ürünlere dönüştürülüp tüketime sunulmaktadır.

 

Ayrıca Sarıkamış ilçe merkezinde ve özellikle köylerde tavuk, kaz ve hindi yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

 

Tarım ve hayvancılığın ana geçim kaynağı olduğu yörede genellikle kadın ve erkeğin birlikte çalışmasının yanında küçük yaştaki çocukların işgücünden, eğitimine engel olacak derecede yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır.

 

Sarıkamış ilçesinin flora bakımından zengin bitki örtüsü arıcılığın gelişmesine oldukça elverişlidir. Kovanlar genelde fenni kovanlardır. İlçenin tamamına yakını özellikle bahar ve yaz aylarında çiçek ve şifalı bitkilerle kapladığından üretilen balın kalitesi oldukça yüksektir.

 

Su ürünleri bakımından Sarıkamış’ın güneyinden geçen Aras nehrinde çeşitli balıklar ve ilçenin birçok yerinde bulunan derelerle, çaylarda kırmızı benekli alabalıklar sportif amaçla avı yapılmaktadır.

 

İlçemiz jips ve perlit madenleri bakımından zengindir. Özellikle perlit madeni varlığı büyük önem taşır.

 

Türkiye perlit rezervinin yaklaşık % 25’ine sahiptir. İnşaat ve gıda sanayinden tarıma kadar birçok alanda kullanılan perlit madeninin işletilmemesi ekonomi açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirilmektedir. Bunların yanı sıra, Aras boylarında, toz halinde kumlardan altın, Sarıkamış ve Çepikler Köyü’nde kurşun yatakları, bazalt taşı ve ponza taşı bulunmaktadır.

 

Obsidiyen taşları yörede el sanatlarında turistik amaçla kullanılmaya çok elverişlidir.

 

İlçe merkezinde ve köylerde, evlerde ferdi bazda özellikle yün el dokuması halılar ve kilimler üretilmektedir.

Sarıkamış ormanları, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan coğrafyada, zengin bir dokuya sahiptir. Mevcut ağaç tipi sarıçam olup, bunun yanı sıra huş ve kavak ağaçları da gözlemlenmektedir. Ormanlar, üretim ve gençleştirme çalışmaları bakımından da, yöre halkına gelir sağlamaktadır.

İlçede doğal arazinin dağılımına baktığımızda, 63.400 ha’lık tarım alanı olduğunu görülmektedir. Mera arazisi 80.000 ha, orman arazisi 30.000 ha ve elverişsiz arazi 20.000 ha’dır.

Sarıkamış’ta orta ölçek kapasiteli sanayi sitesi mevcuttur.

Sarıkamış İlçesi’nde turizm bakımından en öne çıkan faaliyet türü kış sporlarıdır. Bölge, kayak sporu için oldukça elverişli bir yağış türüne sahiptir; sadece Alpler’de olan kristal kar Sarıkamış’ta da bulunmaktadır. Bölge, ortalama olarak, yılda dört ay karla kaplıdır. Her yıl, “Türkiye Kayak Şampiyonası” Sarıkamış’ta düzenlenmektedir. ilçede, Sarıçam ve Osman Yüce Kayak Merkezi olmak üzere faaliyette olan iki kayak merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin arası 8 km’dir ve her iki merkezde de konaklama hizmeti verilmektedir.

 

Sarıçam Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın üçüncü kayak pisti olma özelliğini taşımaktadır. Son yıllarda Kayak Turizminin giderek artığı gözlenmektedir. ilçenin gelecekteki en büyük gelir kaynağı turizm’den olacaktır.