EKONOMİ VE SOSYAL YAPI

EKONONİK VE SOSYAL YAPI

Sarıkamış halkı çoğunlukla yaşama standardı Türkiye ortalamasına yakın olan insanlardır. Bölge halkı tarım , hayvancılık , ticaret ile geçimini temin eder. Çok az miktarda üretilen tahıl ürünleri ekonomide önemsiz kabul edilmelidir. Gerçekte iklim koşulları ziraate elverişli değildir. Bu nedenle halkın yüzde sekseni hayvancılığa yönelmiştir. Yöredeki orman , fundalık ve çayırlar daha ziyade hayvancılığa elverişli bir karakterdedir. Bununla beraber bazı köylerde hayvancılık ilkel bir halde bulunduğundan halkın refah seviyesini yükseltmeye imkân vermez. Modern yöntemlerle yapılan çalışma ve desteklemeler ekonomik kalkınma için çok faydalıdır.

Sarıkamış’ın bir çok köylerinde halk genellikle yerleşik olmakla beraber yaz aylarında köylülerin bazıları yaylalara çıkarlar. İki üç ay kadar bu yaylalarda kaldıktan sonra tekrar köylerine dönerler.

Yaylacı köylülerin bir kısmı kendi hayvanlarının ürünlerini kendileri değerlendirmek üzere yaylalara çıkarlar. Bir kısmı ise arazi sahibi , peynirci hesabına olmak üzere yaylalarda konaklarlar. Hayvan yetiştiricileri de yaz aylarında dağlardaki meralara sürülerini götürürler. İlçemizde doğu ve güney illerimizde olduğu gibi göçebe olarak yaşayanlar pek azdır. Bu göç edenler yerli halktan olmayıp genellikle komşu il ve ilçelerden yaz aylarında geçici olarak gelmektedirler.

Köylerde yani erkek evliler ailelerinden uzaklaşmayıp aynı çatı altında otururlar. Bu yüzdendir ki aileler çok kalabalıktır. Kalabalık aile tarım ve hayvancılık bakımından ailesine iş gücü sağlar.

Kadınlar kış aylarında ev işleriyle uğraştıkları halde yaz aylarında bilhassa köylerde buğday, arpa, patates ve diğer ekin tarlalarında erkeklerle birlikte çalışırlar.